نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی

نرم افزار اختصاصی مدیریت مراكز تصویربرداری تنها نرم افزار در سطح كشور می باشد كه بصورت اختصاصی با نگاه ویژه به نیازهای خاص مراكز تصویربرداری طراحی و تولید شده است. این نرم افزار در عین محیط كاربر پسند و سهولت استفاده كاربر ، امكانات كاربردی و در برخی موارد بی نظیری را ارائه مینماید. در ادامه به گزیده ای از امكانات نرم افزار اختصاصی مدیریت مراكز تصویربرداری خواهیم پرداخت.


نوبت دهي


1. امكان تعريف نامحدود برنامه هاي نوبت دهي
2. امكان اختصاص هوشمند پزشك و مكان به هر برنامه با توجه به برنامه حضور و مكان فعاليت هر پزشك
3. امكان مشخص نمودن روزهای فعال به ازای هر برنامه
4. امكان اختصاص ساعت شروع و پايان برنامه به ازای هر روز
5. امكان تقسيم ساعت حضور هر رديف با توجه به تعداد رديف دلخواه
6. امكان تقسيم تعداد رديف با توجه به فاصله زماني دلخواه
7. امكان اختصاص برچسب با تفكيك رنگ به هر رديف در هر روز از برنامه جهت ساماندهي انجام خدمات
8. امكان اختصاص ظرفيت بيماران اورژانسي به هر برنامه بصورت كاملا تفكيك شده و بدون تغيير ساعات حضور بيماران ديگر
9. امكان ويرايش روزها و ساعات و برچسب هاي اختصاص يافته هر برنامه
10. امکان تغییر نام ستون های برنامه طبق نیاز مرکز
11. امکان جستجوی بیمار از طریق فراخوانی بارکد در کمترین زمان
12. امكان اجباری كردن ورود اطلاعات برای فیلدهای هر ردیف جهت حذف خطای كاربری
13. امکان جستجوی اولین نوبت موجود در سیستم طبق برچسب های اختصاص یافته به برنامه ها
14. امکان جستجوی دستی با فیلتر هر یک از اطلاعات وارد شده در سیستم
15. امكان انتقال يا كپي يك روز يا يك بیمار به تاریخ دلخواه
16. امکان پذیرش مستقیم از فرم نوبت دهی و ورود اطلاعات بیمار از نوبت دهی به پذیرش جهت صرفه جویی در زمان پذیرش
17. نمایش وضعیت بیماران پذیرش شده با تغییر رنگ ردیف در فرم نوبت دهی
18. امكان اجباری كردن ورود اطلاعات برای فیلدهای الزامی نوبت دهی جهت حذف خطای كاربری

 

پذیرش


1. امکان ورود کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمار اعم از اطلاعات شخصی , بیمه اول و دوم و ... در فرم پذیرش با قابلیت افزایش فیلد های مورد نیاز مرکز
2. ایجاد بارکد اختصاصی برای هر بیمار جهت فراخوانی سریع بیمار در بخش های دیگر مرکز
3. كنترل هوشمند اطلاعات بيمار با مراجعات قبلي و امکان ورود سریع اطلاعات قبلی به فرم پذیرش جهت تسریع در فرآیند پذیرش
4. اختصاص کد الکترونیکی اختصاصی به هر بیمار جهت آرشیو کلیه مراجعات هر بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار در پذیرش های آتی.
5. اختصاص کد مراجعه به هر بیمار با قابلیت تعیین فرمت با حروف و اعداد و انواع کاراکترها بصورت انحصاری در سطح کشور
6. امکان ثبت برنامه روزانه حضور پزشکان هر بخش و قابلیت تشخیص هوشمند توسط برنامه در فرآیند پذیرش
7. فراخوانی پزشک درخواست کننده و پزشک مرکز با درج شماره نظام  و یا بخشی از نام پزشک با امكان جسجوی همزمان با تایپ
8. امکان ورود پزشک درخواست کننده جدید در صورت عدم وجود در بانک اطلاعاتی برنامه و ورود مستقیم اطلاعات به فرم پدیرش
9. امکان ثبت خدمت با درج کد اختصاصی و یا بخشی از نام خدمت با قابلیت جستجوی سریع هم زمان
10. امكان ارتباط وسایل مصرفی با هر خدمت و درج اتوماتیک و همچنین ارتباط با موجودی انبار
11. نمایش ریز اطلاعات تعرفه های ازاد و بیمه ای در فرم پذیرش جهت ثبت روی نسخه
12. امکان چاپ تعرفه ها روی نسخه جهت سهولت فرآیند پذیرش و جلوگیری از خطای کاربر
13. امکان ثبت دریافتی و صدور قبض صندوق با یک کلیک بدون نیاز به ورود به فرم صندوق
14. ثبت سوابق حذف خدمات برای هر بیمار جهت بررسی های مدیریت
15. نمایش وضعیت مالی بیمار با استفاده از رنگ های اختصاصی در فرم پدیرش
16. امکان چاپ لیبل پاکت و تعرفه های روی نسخه و قبض صندوق با یک دکمه بصورت مستقیم از فرم پذیرش
17. نمایش شماره نوبت به تفکیک هر بخش با قابلیت صفر شدن روزانه و امكان چاپ شماره روی فیش و اطلاع بیمار
18. امکان اجبار ورود اطلاعات برای کلیه فیلدهای اطلاعاتی جهت جلوگیری از خطای کاربر
19. امکان ورود به بخش های دیگر برنامه بدون بستن بخش جاری
20. امکان انجام کلیه فرآیندهای پذیرش با کلید ها ترکیبی و بدون نیاز به استفاده از موس

صندوق


1. امکان نمایش لیست بیماران پذیرش شده به تفکیک هر بخش با قابلیت به روز رسانی لحظه ای
2. امکان نمایش لیست بیماران به تفکیک وضعیت مالی
3. امکان فراخوانی بیمار با استفاده از بارکدخوان در کمترین زمان ممکن
4. امکان جستجوی بیمار طبق کد اختصاصی یا کد الکترونیکی
5. امکان نمایش لیست بیماران حدفاصل یک زمان مشخص
6. نمایش اطلاعات بیمار و خدمات ثبت شده به همراه ریز دقیق هزینه ها
7. چاپ مستقیم با ثبت دریافت از بیمار
8. امکان ایجاد قالب های متفاوت برای هر بخش جهت چاپ قبض صندوق و انتخاب هوشمند توسط سیستم
9. نمایش وضعیت مالی بیماران به تفکیک رنگ جهت سهولت در تشخیص
10. امکان نمایش گزارش کارکرد فعلی فقط با یک کلیک
11. امکان باز و بسته شدن صندوق با توجه به کاربر بصورت اتوماتیک
12. امکان ثبت تراکنش های مالی داخلی و متفرقه مرکز با ذکر توضیحات در صندوق با تاثیر مستقیم در موجودی
13. امکان گزارش ریز دریافتی های صندوق در بازه زمانی مشخص در کمترن زمان
14. صدور قبض المثنی با ثبت تعداد چاپ شده
15. امکان ورود تخفیف با ثبت نوع مجوز و به دو شکل ورود عدد یا درصد مورد نظر و قابلیت گزارش گیری
16. ثبت دریافت از بیمار با ذکر جزئیات نحوه پرداخت و نوع پرداخت
17. ثبت بازپرداخت به بیمار با ذکر جزئیات
18. ارتباط مستقیم با کلیه دستگاههای کارتخوان (پوز) و ورود اتوماتیک مبلغ قابل دریافت به دستگاه جهت حذف خطای کاربری و تسریع در فرآیند دریافت
19. ثبت اطلاعات تراكنش و شماره فیش پرداخت شده توسط دستگاه كارت خوان در نرم افزار
20. امکان ثبت توضیحات مربوطه در صفحه حساب


جوابدهي


1. تعریف متن های نرمال با قابلیت ارتباط هوشمند هر متن به بخش و پزشک مشخص
2. تعریف قالب های اختصاصی با قابلیت ارتباط هوشمند هر قالب با بخش و پزشک مربوطه
3. انجام فرآیند جوابدهی با طی کمترین مراحل ممکن با استفاده از ابزارهای هوشمند
4. امکان فراخوانی پرونده و سوابق بیمار با استفاده از بارکدخوان در کمترین زمان ممکن و ورود مستقیم به فرم جوابدهی بدون نیاز به فشردن دکمه اضافی
5. نمایش کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمار و لیست خدمات ثبت شده بیمار پس از فراخوانی بیمار
6. نمایش کلیه سوابق قبلی بیمار در فرم جوابدهی
7. نمایش هوشمند متن های اختصاصی پیش فرض پزشک مسئول ثبت شده در فرم پذیرش که مرتبط با هر خدمت ثبت شده می باشد
8. نمایش هوشمند قالب های اختصاصی هر پزشک جهت ثبت نهایی ریپورت
9. نگهداری کلیه ریپورت های بیمار در بانک اطلاعاتی جهت تسریع در فراخوانی سوابق قبلی و حفظ امنیت و کاهش حجم جهت نگهداری سوابق
10. امکان تبدیل مدرک ثبت شده به فایل های PDF و HTML و Word
11. امکان ایمیل مستقیم مدرک بیمار به آدرس پست الکترونیکی

مدیریت خدمات و تعرفه ها


1. امکان ایجاد بخش ها و گروه های مختلف به همراه زیر گروه جهت ساماندهی خدمات
2. امکان ایجاد دفترچه تعرفه خدمات با قابلیت آرشیو سالانه بصورت نامحدود
3. امکان نمایش لحظه ای سوابق تعرفه های سال های گذشته
4. امکان تعریف زمان اعتبار یک دفترچه تعرفه به همراه تاریخ و ساعت فعال سازی بصورت اتوماتیک
5. امکان ورود لیست خدمات و تعرفه ها از فایل های اکسل ارائه شده توسط شرکت های بیمه بصورت مستقیم
6. به روز رسانی سالانه کلیه تعرفه های مرکز بطور کامل و رایگان توسط شرکت
7. امکان محاسبه اتوماتیک سیستم جدید تعرفه (اعداد K ) و ضرایب هر خدمت با تفکیک دولتی و خصوصی و اعمال در کلیه خدمات
8. امکان انجام محاسبات خاص مورد نیاز با استفاده از ابزارهای محاسبه اختصاصی برنامه

گزارش ها


1. امکان گزارش گیری از هر نوع اطلاعات وارد شده در برنامه در کمترین زمان
2. ارائه کلیه گزارش های درخواستی با توجه به نیاز مرکز
3. امکان گزارش محاسبه درصد کارکرد پزشکان طبق درصد قرارداد هر پزشک
4. امکان گزارش محاسبه کارکرد تکنیسین ها طبق درصد قرارداد هر تکنیسین
5. امکان گزارش محاسبه کارکرد تایپیست ها جهت ارائه درصد از هر مدرک ثبت شده
6. امکان گزارش ریز کارکرد هر پزشک و تکنیسین به تفکیک
7. امکان گزارش طبق نیاز هر سازمان بیمه با توجه به خروجی مورد نیاز
8. امکان گزارش کارکرد روزانه پذیرش و صندوق
9. امکان گزارش از فعالیت پرسنل پذیرش , جوابدهی و ... جهت امور مدیریت.

امكانات ويژه


1. تولید بارکد اختصاصی در سیستم نوبت دهی و فراخوانی سریع
2. تولید بارکد اختصاصی کد بیمار و کد مراجعه و فراخوانی سریع
3. بخش اختصاصی ارسال و دریافت پیامک با امکانات هوشمند و تنظیمات پیشرفته
4. ارسال پیامک به بیماران نوبت دهی جهت یادآوری نوبت با قابلیت تائید نوبت توسط بیمار از طریق پاسخ پیامک با امکان تنظیمات پیشرفته زمان و متن اختصاصی ارسال
5. ارسال پیامک بصورت اتوماتیک به بیمارانی که مدرک آنها در نرم افزار ثبت شده است
6. تابلو اعلانات هوشمند در داخل برنامه با امکانات ویژه جهت ثبت انواع اطلاع رسانی مدیریت به پرسنل , قواعد پذیرش و بیمه ای , قوانین مرکز و ... برای اولین با در کشور
7. کپچر تصاویر سونوگرافی با قابلیت ورود تصاویر منتخب پزشک در متن مدرک و بدون نیاز به چاپ توسط پرینترهای پر هزینه دستگاه
8. سیستم مانیتورینگ بیمار با قابلیت نمایش لحظه ای وضعیت هر بیمار
9. اسكن مدارك قبلی بیمار در پروفایل اختصاصی با دسترسی آسان با فرمت PDF
10. امکان ورود اطلاعات بیماران از نرم افزار قبلی مرکز به نرم افزار نوین پرتو
11. امکان ارتباط با انواع نرم افزارهای پکس و بیمارستانی جهت مشاهده اطلاعات و مدارک بیمار

بيمه ها


1. ارائه دیسکت های بیمه با ارائه به روز ترین تغییرات مورد قبول سازمانهای بیمه
2. تعریف انواع بیمه اصلی بصورت نامحدود با قوانین بیمه ای و فرمول های درصد سهم بیمار و سازمان با امکان محاسبه اتوماتیک بدون دخالت کاربر برای اولین بار در کشور
3. تعریف انواع بیمه مکمل بصورت نامحدود طبق قوانین سقف پرداخت هر بیمه

سطوح دسترسي


1. امکان ایجاد یا عدم ایجاد دسترسی به بخش ها و ریزترین آیتم های موجود در بخش های برنامه بصورت پیشرفته