درباره ماهان تک

شرکت توسعه زیرساخت ماهان تٍک با هدف تولید نرم افزارهای تخصصی پزشکی و ارتقاء سطح کیفی صنعت نرم افزار در کشور عزیزمان، توسط تنی چند از پیش کسوتان این عرصه (نرم افزارهای پزشکی) راه اندازی شد.

«شرکت مـاهـان تٍـک» با استفاده از استانداردهای تولید نرم افزار شرکت Microsoft و ANSI (موسسه استاندارد ملي آمريكا) اقدام به تحلیل، طراحی و تولید محصولات خود نموده است. رعایت استانداردهای تولید علی الرغم افزایش هزینه های تولید، به نوعی تضمین کننده کیفیت رشد نرم افزار در سالهای آتی و همچنین بالا بردن ضریب اطمینان از عملکرد صحیح زیر سیستم ها و پایداری الگوریتمهای محاسباتی، در مقاطع افزایش بار ترافیکی و کاهش ضریب خطاهای نرم افزار است.

«شرکت مـاهـان تٍـک» قصد ایجاد استاندارد جدیدی از کیفیت، عملکرد و ابزارهای کاربردی و مدیریتی نرم افزار در این عرصه را دارد و این مهم تحقق نخواهد یافت جز با همکاری و همیاری مستمر با پزشکان عالی قدر و کاربران محترم مراکز درمانی تحت پوشش. از این رو «شرکت مـاهـان تٍـک» همواره تعامل با مشتریان خود را در راس همه امور قرار داده است و همیشه می کوشد، با رضایمندی کامل در کنار ایشان حضوری همیشگی و پر رنگ داشته باشد. در واقع مهمترین دغدغه مدیران ارشد «شرکت مـاهـان تٍـک» رضایمندی کامل مشتریان می باشد. بعنوان مثال: متخصصین پشتیبانی و مهندسین فنی شرکت در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی و حمایت همه جانبه از مشتریان شرکت هستند.

  
دیدگاه و سیاست های گسترش بازار و پشتیبانی «شرکت مـاهـان تٍـک» محدود به شهر یا استانی خاص در کشور نیست در واقع برنامه های آتی شرکت ماهان تک، حضور و فعالیت مستمر در بازارهای فرا منطقه ای (خاورمیانه) و گسترس دامنه فعالیتهای خود به کشورهای فارسی زبان و همسایه است.

  ماهیت تخصصی و پیچیدگیهای ذاتی علوم پزشکی چه در بخشهای درمانی و چه تشخیصی و اهمیت بالای پایداری سیستمها و اطمینان از صحت پردازش اطلاعات، کار را برای تولید کنندگان و مهندیس نرم افزار و برنامه نویسان بسیار مشکل و پیچیده کرده است. از این رو تولید یک نرم افزار مطلوب پزشکان و مراکز پرشکی کاریست درخور تأمل. در واقع این هنر پرسنل با تجربه و متخصص «شرکت مـاهـان تٍـک» است که توانستند محصولی شایسته برای شما پزشکان عالی قدر و مدیران ارجمند مراکز درمانی تولید کنند.