نرم افزار مدیریت کلینیک و درمانگاه

نرم افزار اختصاصی مدیریت درمانگاه و كلینیك تنها نرم افزار در سطح كشور می باشد كه بصورت اختصاصی با نگاه ویژه به نیازهای خاص كلینیك و درمانگاه طراحی و تولید شده است. این نرم افزار در عین محیط كاربر پسند و سهولت استفاده كاربر ، امكانات كاربردی و در برخی موارد بی نظیری را ارائه مینماید. در ادامه به گزیده ای از امكانات نرم افزار اختصاصی مدیریت درمانگاه و كلینیك خواهیم پرداخت.

 

امكانات پزشك و سوابق بیمار

 

1.      امکان ثبت اطلاعات مراجعات و معالجات انجام شده و آرشیو معالجات برای هر بیمار بر اساس شماره پرونده  اختصاصی

2.      امکان تعریف انواع بیماریها ، شکایات ، تشخیص پزشك و ... جهت ثبت در پرونده  هر بیمار

3.      امکان فراخوانی پرونده و سوابق بیمار با استفاده از بارکدخوان در کمترین زمان ممکن و ورود مستقیم  به پرونده بیمار

4.      نمایش کلیه سوابق قبلی مراجعه  بیمار

5.      امکان استفاده از قلم نوری جهت نوشتن نسخه و آرشیو در سیستم با امكان چاپ روی سربرگ پزشك

6.      امكان ثبت داروهای بیمار بصورت الكترونیكی و چاپ نسخه روی سربرگ پزشك

7.      امكان ثبت  تاریخ مراجعه بعدی بیمار و ارسال پیامك یادآوری به بیمار

8.      امكان صدور كارت شناسایی الكترونیك برای هر بیمار

 

نوبت دهي

1.      امكان تعريف نامحدود برنامه نوبت به ازای هر پزشك

2.      امكان اختصاص هوشمند پزشك و نوع تخصص به هر برنامه با توجه به برنامه حضور و تخصص فعاليت هر پزشك

3.      امكان مشخص نمودن روزهای فعال به ازای هر برنامه

4.      تقسیم فواصل زمانی هر بیمار بر حسب زمان یا تعداد

5.      امكان اختصاص ظرفيت بيماران اورژانسي به هر برنامه بصورت كاملا تفكيك شده و بدون تغيير ساعات حضور بيماران ديگر

6.      امکان تغییر نام ستون های كلیه برنامه های نوبت دهی

7.      امکان جستجوی بیمار از طریق فراخوانی بارکد  موجود در كارت شناسایی و یا قبض نوبت در کمترین زمان

8.      امکان جستجوی اتوماتیك اولین نوبت موجود در سیستم طبق برنامه  حضور هر پزشك

9.      امکان جستجوی دستی با فیلتر هر یک از اطلاعات وارد شده در سیستم

10.  امكان انتقال يا كپي بیماران يك روز يا يك بیمار خاص به تاریخ دلخواه

11.  امکان پذیرش مستقیم از فرم نوبت دهی و ورود اطلاعات بیمار از نوبت دهی به پذیرش جهت صرفه جویی در زمان پذیرش

12.  نمایش وضعیت بیماران پذیرش شده با تغییر رنگ ردیف در فرم نوبت دهی 

13.  امكان اجبار در ورود اطلاعات برای فیلدهای الزامی نوبت دهی جهت حذف خطای كاربری

 

 

 

پذيرش

1.      امکان ورود کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمار اعم از اطلاعات شخصی , بیمه اول و دوم و ...  در فرم پذیرش با قابلیت افزایش فیلد های مورد نیاز مرکز

2.      ایجاد بارکد اختصاصی برای هر بیمار جهت فراخوانی سریع بیمار در بخش های دیگر مرکز

3.     كنترل هوشمند اطلاعات بيمار با مراجعات قبلي و امکان ورود سریع اطلاعات قبلی به فرم پذیرش جهت تسریع در فرآیند پذیرش

4.      اختصاص کد الکترونیکی اختصاصی به هر بیمار جهت آرشیو کلیه مراجعات هر بیمار  و استفاده از اطلاعات پذیرش بیمار در پذیرش های آتی.

5.      اختصاص کد مراجعه به هر بیمار با قابلیت تعیین فرمت با حروف و اعداد و انواع کاراکترها بصورت انحصاری در سطح کشور

6.      امکان ثبت برنامه روزانه حضور پزشکان هر بخش و قابلیت تشخیص هوشمند توسط برنامه در فرآیند پذیرش

7.      امکان ثبت خدمت با درج کد اختصاصی و یا تایپ بخشی از نام خدمت با قابلیت جستجوی سریع و هم زمان

8.      امكان ارتباط وسایل مصرفی با هر خدمت و درج اتوماتیک و همچنین ارتباط با موجودی انبار

9.      نمایش ریز اطلاعات تعرفه های ازاد و بیمه ای در فرم پذیرش جهت ثبت روی نسخه

10.  امکان ثبت دریافتی و صدور قبض صندوق با یک کلیک بدون نیاز ورود به فرم صندوق

11.  ثبت سوابق حذف خدمات برای هر بیمار جهت بررسی های مدیریت

12.  نمایش وضعیت مالی بیمار با استفاده از رنگ های اختصاصی در فرم پدیرش

13.  نمایش شماره نوبت به تفکیک هر بخش با قابلیت صفر شدن روزانه و امكان چاپ شماره روی فیش و اطلاع بیمار

14.  امکان اجبار ورود اطلاعات برای کلیه فیلدهای اطلاعاتی جهت جلوگیری از خطای کاربر

15.  امکان ورود به بخش های دیگر برنامه بدون بستن بخش جاری

16.  امکان انجام کلیه فرآیندهای پذیرش با کلید ها ترکیبی و بدون نیاز به استفاده از موس

 

صندوق

1.      امکان نمایش لیست بیماران پذیرش شده به تفکیک بخش با قابلیت به روز رسانی لحظه ای

2.      امکان نمایش لیست بیماران به تفکیک وضعیت مالی

3.      امکان فراخوانی بیمار با استفاده از بارکدخوان در کمترین زمان ممکن

4.      امکان جستجوی بیمار طبق کد اختصاصی یا کد الکترونیکی

5.      امکان نمایش لیست بیماران حدفاصل یک زمان مشخص

6.      نمایش اطلاعات بیمار و خدمات ثبت شده به همراه ریز دقیق هزینه ها

7.      چاپ مستقیم قبض با ثبت دریافت از بیمار

8.      امکان ایجاد قالب های متفاوت برای هر بخش جهت چاپ قبض صندوق و انتخاب هوشمند توسط سیستم

9.      نمایش وضعیت مالی بیماران به تفکیک رنگ جهت سهولت در تشخیص

10.  امکان نمایش گزارش کارکرد فعلی و موجودی صندوق فقط با یک کلیک

11.  امکان باز و بسته شدن صندوق با توجه به کاربر بصورت اتوماتیک

12.  امکان ثبت تراکنش های مالی داخلی و متفرقه مرکز با ذکر توضیحات در صندوق با تاثیر مستقیم در موجودی

13.  امکان گزارش ریز دریافتی های صندوق در بازه زمانی مشخص در کمترن زمان

14.  صدور قبض المثنی با ثبت تعداد چاپ شده

15.  امکان ورود تخفیف با ثبت نوع مجوز و با ورود عدد یا درصد مورد نظر و قابلیت

 

گزارش گیری

1.      ثبت دریافت از بیمار با ذکر جزئیات نحوه پرداخت و نوع پرداخت

2.      ثبت بازپرداخت به بیمار با ذکر جزئیات

3.      ارتباط مستقیم با کلیه دستگاههای کارتخوان (پوز) و ورود اتوماتیک مبلغ قابل دریافت به دستگاه جهت حذف خطای کاربری و تسریع در فرآیند دریافت

4.      ثبت اطلاعات تراكنش و شماره فیش پرداخت شده توسط دستگاه كارت خوان در نرم افزار

5.      امکان ثبت توضیحات مربوطه در صفحه حساب

 

گزارش ها

1.      امکان گزارش گیری از هر نوع اطلاعات وارد شده در برنامه در کمترین زمان

2.      ارائه کلیه گزارش های درخواستی با توجه به نیاز مرکز

3.      امکان گزارش محاسبه درصد کارکرد پزشکان طبق درصد قرارداد هر پزشک

4.      امکان گزارش محاسبه کارکرد تکنیسین ها طبق درصد قرارداد هر تکنیسین

5.      امکان گزارش ریز کارکرد هر پزشک و تکنیسین به تفکیک

6.      امکان گزارش طبق نیاز هر سازمان بیمه با توجه به خروجی مورد نیاز

7.      امکان گزارش کارکرد روزانه پذیرش و صندوق

 

امكانات ويژه

1.      تولید بارکد اختصاصی در سیستم نوبت دهی و فراخوانی سریع

2.      تولید بارکد اختصاصی کد بیمار و کد مراجعه و فراخوانی سریع

3.      بخش اختصاصی ارسال و دریافت پیامک با امکانات هوشمند و تنظیمات پیشرفته

4.      ارسال پیامک به بیماران نوبت دهی جهت یادآوری نوبت با قابلیت تائید نوبت توسط بیمار از طریق پاسخ پیامک با امکان تنظیمات پیشرفته زمان و متن اختصاصی ارسال

5.      تابلو اعلانات هوشمند در داخل برنامه با امکانات ویژه جهت ثبت انواع اطلاع رسانی مدیریت به پرسنل , قواعد پذیرش و بیمه ای , قوانین مرکز و ... برای اولین با در کشور

6.      سیستم مانیتورینگ بیمار با قابلیت نمایش لحظه ای وضعیت هر بیمار

7.      اسكن مدارك قبلی بیمار در پروفایل اختصاصی با دسترسی آسان با فرمت PDF

8.      امکان ورود اطلاعات بیماران از نرم افزار قبلی مرکز به نرم افزار نوین پرتو

9.      امکان ارتباط با انواع نرم افزارهای پکس و بیمارستانی جهت مشاهده اطلاعات و مدارک بیمار

10.  امكان ارتباط با نرم افزارهای حسابداری و ایجاد سند اتوماتیك

 

بيمه ها

11.  ارائه دیسکت های بیمه با ارائه به روز ترین تغییرات مورد قبول سازمانهای بیمه

12.  تعریف انواع بیمه اصلی بصورت نامحدود با قوانین بیمه ای و فرمول های درصد سهم بیمار و سازمان با امکان محاسبه اتوماتیک بدون دخالت کاربر برای اولین بار در کشور

13.  تعریف انواع بیمه مکمل بصورت نامحدود طبق قوانین سقف پرداخت هر بیمه

 

سطوح دسترسي

14.  امکان ایجاد یا عدم ایجاد دسترسی به بخش ها و ریزترین آیتم های موجود در بخش های برنامه بصورت پیشرفته